Skip to main content
Declan McGlynn
3 November 2023, 17:00

Meer dan de helft van de muzikanten zou niet toegeven dat ze AI gebruiken bij het maken van een nummer, blijkt uit onderzoek

Uit een enquête van Pirate Studios bleek dat 52% van de artiesten hun AI-gebruik geheim zou houden

using AI in creating a track

Meer dan de helft van de artiesten die AI gebruiken bij het maken van muziek, zou mensen niet vertellen dat ze dit doen, volgens een recent onderzoek van Pirate Studios.

De enquête werd uitgevoerd onder 1.141 artiesten uit het hele Pirate Studios-netwerk, en hoewel 25% zei dat ze al met AI hadden geëxperimenteerd, en 46% aangaf bereid te zijn dit in de toekomst te doen, zei minder dan de helft dat ze luisteraars daadwerkelijk zouden vertellen dat de muziek is gemaakt met behulp van AI. Nog eens 53% van de respondenten zei zich zorgen te maken over hoe het gebruik van AI door luisteraars zou kunnen worden waargenomen.

De enquête laat zien hoe artiesten en fans nog steeds in conflict zijn over hoe AI in muziek wordt gebruikt. David Borrie, mede-oprichter en CEO van Pirate, zei over de resultaten van de enquête: "Het is begrijpelijk dat artiesten aarzelen om AI in de studio toe te passen, en ook aarzelen om hun gebruik van deze controversiële nieuwe technologie uit te zenden. Het is nuttig om terug te kijken naar de introductie van tools zoals Auto-Tune, die in hun begindagen kritiek kregen, maar uiteindelijk hun plaats vonden in de muziekindustrie. De reis van AI om een standaardtool te worden bij het maken van muziek kan een soortgelijk pad volgen, aangezien zowel artiesten als publiek zich aanpassen aan deze innovatie."

Op de vraag in welke fase van hun muziekmaakproces AI het nuttigst zou zijn, was de leidende categorie songwriting en compositie, gevolgd door onderzoek en inspiratie, terwijl het creëren, masteren en arrangeren van beat en ritme allemaal redelijk gelijk waren. 

Bekijk hier de volledige resultaten van de enquête. 

Eerder dit jaar publiceerde Ditto Music hun eigen enquête waaruit bleek dat 60% van de correspondenten al AI gebruikte bij het maken van muziek.