Privacystatement en disclaimer | DJ Mag NL - Living & Breathing Dance Music
Living & breathing dance music!

Privacystatement en disclaimer

Privacystatement en disclaimer

 

Inleiding
NextGen Publishers BV hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar abonnees en de bezoekers van haar websites. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NextGen Publishers BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt NextGen Publishers BV persoonsgegevens vast. Dit gebeurt op het moment dat u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een event bezoekt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten en/of uw interesse opgeeft of op een andere wijze contact heeft met NextGen Publishers BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

NextGen Publishers BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van NextGen Publishers BV of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of deelname aan een winactie, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante gelijksoortige producten/diensten van NextGen Publishers BV en/of van andere - door NextGen Publishers BV - geselecteerde bedrijven. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Afmelden
NextGen Publishers BV houdt bij haar dienstverlening en het toesturen van informatie zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. NextGen Publishers BV biedt u in veel gevallen de optie om deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op aanvullende informatie van NextGen Publishers BV, dan kunt u dit per e-mail melden bij [email protected].

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van NextGen Publishers BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze bezoekgegevens gebruiken wij om de inrichting en het gebruik van de website te optimaliseren. Hierdoor kan NextGen Publishers BV haar websites verder optimaliseren. NextGen Publishers BV maakt hiervoor gebruik van het IP-adres van uw computer. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gebruik van cookies door Nextgen Publishers BV
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de browser waarmee u onze websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) om deze bestandjes (cookies) op uw computer op te slaan. NextGen Publishers BV gebruikt deze cookies om het navigeren in de website te vereenvoudigen, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om de website daarmee verder te kunnen optimaliseren. 

Hoe kunt u cookies weigeren
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw browser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten voor u niet beschikbaar zijn.

Nextgen publishers BV en andere websites
Op de sites van NextGen Publishers BV vindt u een verschillende links naar andere websites. NextGen Publishers BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen omgaan met uw gegevens. Hiervoor verwijzen wij u graag naar het privacystatement van de desbetreffende website.

Winacties
Door mee te doen aan de winacties ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:
- Je kunt slechts één keer meedoen per winactie.
- Om mee te doen dien je 18 jaar of ouder te zijn. DJ Mag NL behoudt het recht om de winnende foto’s te publiceren.
- De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld en wanneer vermeld ook worden gepubliceerd op de website en social media.
- DJ Mag NL behoudt het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen
NextGen Publishers BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om dit privacy statement regelmatig te bekijken.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 21 augustus 2015.

Fotografie achtergrond website
We Are The Night