Colofon | DJ Mag NL - Living & Breathing Dance Music
Living & breathing dance music!

Colofon

 

Uitgever:
NextGen Publishers B.V.
Postbus 68
7000 AB  Doetinchem
Jeroen Kiepe, [email protected]

KVK: 24232069
BTW: 0076.17.860.B01

Redactie:
Sarah Strijker – Ottow (Editor-in-Chief), [email protected]
Sven Wanders (online redactie), [email protected] 
Naomi Vet (partyreports), [email protected]
Reviews&Promo's: [email protected]

Marketing, promotie en Events
Dock35 Marketing: Nadine Otten, [email protected]

Media sales:
Sjoerd Franssen, [email protected], tel. 0314-355 835

Advertentiemateriaal:
Mandy van Schaijk, [email protected], tel. 0314-355838

Grafisch ontwerp en vormgeving:
Dock35 Marketing, Sylvia Oxenham

Drukkerij:
Senefelder Misset
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem

Abonnementsvoorwaarden
De eerste abonnementsperiode
De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde tijd. Indien u het abonnement aan het einde van deze periode wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 8 weken voor het einde van de periode uw opzegging in ons bezit te hebben.

Abonnementen na de eerste abonnementsperiode

Abonnementen worden na de eerste periode omgezet naar een jaarabonnement, tenzij u tenminste 8 we- ken voor het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft opgezegd.Prijswijzigingen voorbehouden.

Opzeggen
Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. De opzegtermijn vindt u in de voorwaarden hierboven. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via www.aboland.nl, per post of per telefoon.

Overige vragen
Overige vragen kunt u stellen op www.aboland.nl of neem telefonisch contact met Abonnementenland op.
De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA  UITGEEST
Website: http://www.bladenbox.nl (nieuwe abonnementen)
Website: http://www.aboland.nl (wijzigingen en vragen)
Telefoon: 0900-ABOLAND (0900-22 65 263 , 13 ct/min)
Fax: 0251-31 04 05
Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.

Disclaimer

De samenstellers van deze uitgave hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar mede omdat een deel van de informatie afkomstig is van derden kunnen onjuistheden niet helemaal worden uitgesloten. Noch DJ Mag NL, noch auteurs en redacteuren aanvaarden enige aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.Niets van deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk wor- den verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan  ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitge- ver. DJ Mag NL wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd.